Het nieuwe emco-rondebuizensysteem

Het nieuwe emco-rondebuizensysteem

Betrouwbare gegevens door innovatieve ontwerpsoftware

Ronde eindbuizen worden altijd als deel van een totaalsysteem van verschillende luchtvoerende componenten in een rondebuizensysteem ingebouwd. Door het grote aantal mogelijke componenten die zich in zo’n rondebuizensysteem kunnen bevinden (kniestukken, bochten, aftakkingen …) en door de grote variabiliteit van ronde eindbuizen op het gebied van nominale diameter, aantal sleuven en sleuflengte, is de hydraulische afstelling van een rondebuizensysteem een zeer complexe zaak, waarvoor grondige vakkennis vereist is.

Bovendien zijn om esthetische redenen dikwijls een constante buisdiameter en een constant aantal sleufrijen in het gehele rondebuizensysteem gewenst. De hydraulische balans in het systeem kan hierdoor niet tot stand worden gebracht met behulp van verloopstukken of een variërend aantal sleuven in de eindbuizen. 

Dit maakt de inzet van welbepaalde vaste weerstanden in het rondebuizensysteem noodzakelijk, om de drukverhoudingen binnen in de leiding te kunnen beïnvloeden, zonder hierbij het uniforme design van de leiding te verstoren. Daarom heeft emco ontwerpsoftware ontwikkeld die het mogelijk maakt betrouwbare gegevens te verstrekken voor de hydraulische balans in een emco-rondebuisleiding. De software berekent hiervoor de benodigde drukverhoudingen in het gehele rondebuizensysteem aan de hand van de weerstandscoëfficiënten van alle componenten en de optredende stroomsnelheden.

Het resultaat van de berekening zijn de aard en positie van welbepaalde vaste weerstanden in het rondebuizensysteem, om de hydraulische balans in het systeem te verzekeren. Bovendien worden de specifieke uitgaande volumestromen voor iedere afzonderlijke uitlaat in het systeem bepaald en worden nog andere technische gegevens van de rondebuisleiding vermeld. Er worden zowel drukverliezen en geluidsvermogenniveaus berekend als een schematische tekening en een kwantitatief overzicht van de rondebuisleiding opgesteld.

De rondebuisleiding als vormgevend element

Rondebuizensystemen zijn uitstekend geschikt voor toepassing in het zichtbare gedeelte, wanneer men om esthetische redenen geen rechthoekige kanalen wil gebruiken. Een essentieel kenmerk van rondebuizensystemen is het uniforme uiterlijk door de constante buisdiameter en het constante aantal sleufroosters in de rondebuisuitlaten. Om het uniforme uiterlijk van deze rondebuizensystemen niet te verstoren, worden noodzakelijke volumestroomregelaars en geluiddempers dikwijls buiten het zichtbare gedeelte of zelfs buiten de te ventileren ruimte ingepland. Vanwege architectonische redenen is er dikwijls echter geen ruimte om dergelijke componenten van de rondebuisleiding te scheiden.

Om toch het uniforme uiterlijk van de rondebuisleiding niet te hoeven onderbreken, biedt emco speciale volumestroomregelaars en geluiddempers aan, die op de diameters van de rondebuizensystemen zijn afgestemd en naadloos in het design van de leiding kunnen worden ingevoegd. Uiteraard verzekert emco zijn klanten al bij het ontwerpen van de rondebuisleidingen dat aan alle comforteisen, zoals uitlaatvolumestromen en geluidsvermogenniveaus, in overeenstemming met de wensen van de klant zal worden voldaan.

De rondebuisleiding als vormgevend element

De RRA-V

Als zowel de verwarming als de koeling vanuit grotere hoogte met een stelsel van ronde buizen moet worden bewerkstelligd, kunnen elektromotorisch verstelbare buisroosters van het type RRA-V worden toegepast. Deze roosters beschikken over een elektromotorisch verstelbare schuifregelaar die al naargelang de gewenste koeling of verwarming de dienovereenkomstig vooringestelde excentrische walsen opent of sluit. Daardoor kunnen twee voorgedefinieerde straalvormen worden gegenereerd die vooraf aan de ruimtelijke situatie en de thermische lasten worden aangepast. Als een handmatig ingrijpen bij de omschakeling tussen verwarming en koeling niet gewenst is, kan een systeemlijn van elektromotorisch verstelbare roosters van het type RRA-V worden uitgebreid met de emcoMFR temperatuurverschilmeting (TDR).

De temperatuurverschilmeting emcoMFR-TDR is bedoeld voor de aansturing van elektromotorisch verstelbare luchtroosters overeenkomstig het temperatuurverschil tussen de toevoer- en de vertreklucht. De regelaar werkt zelfstandig en hoeft niet bewaakt te worden. Door de voortdurende controle van toevoer- en vertreklucht worden de excentrische walsen van de buisroosters automatisch geopend of gesloten voor de verwarming of koeling. De emcoMFR-TDR beschikt standaard over twee verschillende instelcurven die in de fabriek worden geprogrammeerd overeenkomstig het aan te sturen luchtrooster, het motortype en de planningsgegevens. Principieel kunnen tot 10 stelmotoren (0-10V DC) in parallelbedrijf op iedere uitgang van de emcoMFR-TDR worden aangesloten. Met één emcoMFR-TDR kunnen dus gelijktijdig 10 RRA-V roosters automatisch worden geregeld.

De RRA-V