Verdere en nieuwe ontwikkeling van de emco-producten

Het klimaattechnische laboratorium

Verdere en nieuwe ontwikkeling van de emco-producten

De kerntaak van het klimaattechnische laboratorium is de verdere en nieuwe ontwikkeling van onze producten met de modernste meettechnische onderzoeken. Productoverkoepelende systeemoplossingen die optimaal aan de individuele projecteisen moeten voldoen, winnen hierbij meer en meer aan belang.

Daarom voeren onze ventilatie- en klimaattechniekspecialisten al tijdens de planningsfase tests uit, waarbij op basis van de projectparameters alle relevante meetwaarden zeer realistisch kunnen worden bepaald.

Moderne laboratorium- en testapparatuur

Kennis verzamelen en delen

Moderne laboratorium- en testapparatuur

Klimaattechniek is dynamisch; de eisen op het gebied van energie-efficiency, luchtkwaliteit en de duurzame omgang met natuurlijke hulpbronnen nemen voortdurend toe. Het in 2012 geopende nieuwe onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in onze hoofdvestiging in Lingen, Duitsland, biedt met zeer uitgebreide, moderne laboratorium- en testapparatuur alle voorwaarden om met nieuwe en verdere ontwikkelingen op de actuele behoeften te kunnen reageren.

Bovendien geeft het ons de vrijheid om met intelligente innovaties krachtige impulsen in de klimaattechniek te realiseren. Tegelijkertijd is het de weerspiegeling van een op duurzaamheid en verantwoordelijkheid gebaseerde bedrijfsfilosofie.

Multifunctionele ruimten

Ventilatie- en klimaatsystemen in de proefinstallatie

Multifunctionele ruimten

Het laboratorium beschikt over 2 multifunctionele ruimten met de afmetingen van typische kantoorruimten (16 m², 25 m²). In deze ruimten kunnen verschillende ventilatie- en klimaatsystemen gedemonstreerd en meettechnisch onderzocht worden.

In de demonstratieruimte krijgen de gasten van het O&O-centrum een inkijk in de werkwijze van verschillende producten uit de ruimteventilatie en klimatisering.

Multifunctionele ruimten

Akoestiek

In het akoestische laboratorium worden de geluidsemissies van actieve en passieve ventilatie- en klimaatcomponenten gemeten. De proefinstallatie bestaat uit een zend- en ontvangstruimte.

Behalve voor het bepalen van geluidsvermogenniveaus in de galmkamer (NEN-EN-ISO 3741) dient de proefinstallatie ook voor het vaststellen van bouwakoestische parameters zoals de geluidsisolatiewaarde of doorgangsdemping van componenten.

Industrie

Op een oppervlakte van 200 m² van het O&O-centrum worden ventilatiecomponenten voor industrie- en evenementenhallen onderzocht. Met zijn hoogte van 12 m biedt deze ruimte de mogelijkheid om componenten onder zeer realistische inbouwomstandigheden te installeren en te laten werken.