Rozwój nowych i ulepszonych produktów emco

Laboratorium techniki klimatyzacyjnej

Rozwój nowych i ulepszonych produktów emco

Głównym zadaniem laboratorium techniki klimatyzacyjnej jest rozwój nowych i ulepszanie istniejących produktów z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik pomiarowo-badawczych. Coraz większe znaczenie mają tutaj rozwiązania systemowe składające się z kilku produktów, które w optymalny sposób muszą spełniać indywidualne wymogi projektowe.

Dlatego nasi specjaliści techniki wentylacyjnej i klimatyzacyjnej już w fazie projektowania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych ustalają wszystkie istotne parametry na podstawie wymiarów projektowych fazy testowej.

Nowoczesne urządzenia laboratoryjne i badawcze

Przeprowadzanie badań naukowych i udostępnianie wyników badań

Nowoczesne urządzenia laboratoryjne i badawcze

Technika klimatyzacji cechuje się sporą dynamiką, a wymagania względem efektywności energetycznej, jakości powietrza i ochrony zasobów naturalnych stale rosną. Nowe centrum naukowo-badawcze, które otwarto w 2012 r. w naszej siedzibie w Lingen, wyposażone jest w wiele nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych i badawczych spełniających wszelkie wymogi, niezbędne do szybkiego reagowania na aktualne zapotrzebowanie poprzez rozwój nowych i dalszy rozwój istniejących rozwiązań.

Oprócz tego centrum daje nam możliwość wyznaczania trendów w technice klimatyzacyjnej dzięki naszym inteligentnym innowacjom. Jednocześnie jest ono wyrazem naszej filozofii przedsiębiorstwa, bazującej na zasadzie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności.

Pomieszczenia wielofunkcyjne

Systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne pod lupą

Pomieszczenia wielofunkcyjne

Laboratorium dysponuje dwoma pomieszczeniami wielofunkcyjnymi o powierzchni typowych pomieszczeń biurowych (16 m², 25 m²). W pomieszczeniach tych można prezentować różne systemy wentylacyjne i klimatyzacyjne oraz poddawać je technicznym badaniom pomiarowym.

W pomieszczeniu demonstracyjnym goście centrum rozwojowo-badawczego mogą zapoznać się ze sposobem działania różnych produktów z zakresu wentylacji pomieszczeń i klimatyzacji.

Przemysł

Akustyka

Laboratorium akustyczne służy do ustalania emisji hałasu przez aktywne i pasywne komponenty wentylacyjne i klimatyzacyjne. Stanowisko badawcze składa się z komory nadawczej i odbiorczej.

Oprócz ustalania poziomu mocy akustycznej w pomieszczeniu halowym (DIN EN ISO 3741) stanowisko badawcze służy do ustalania parametrów akustyki budowlanej, takich jak parametry izolacji akustycznej oraz izolacja przepustów części budowlanych.

Przemysł

Na powierzchni 200 m² centrum rozwojowo-badawczego badane są komponenty wentylacyjne stosowane w halach przemysłowych i wystawowych. Wysokość pomieszczenia 12 m umożliwia instalację i eksploatację komponentów w warunkach pracy zbliżonych do rzeczywistości.