Z tego powodu firma emco opracowała oprogramowanie projektowe, które umożliwia przeprowadzenie wiarygodnej oceny kompensacji hydraulicznej odcinka wykonanego z rur okrągłych emco. Oprogramowanie oblicza niezbędne warunki ciśnieniowe w całym systemie rur okrągłych na podstawie współczynników oporu wszystkich komponentów oraz występujących prędkości przepływu.

Efektem tych wyliczeń jest określenie rodzaju i pozycji zdefiniowanych oporników nienastawnych w systemie rur okrągłych, zapewniających systemową kompensację hydrauliczną. Ponadto wyznaczane są specyficzne strumienie objętości dla każdego pojedynczego wylotu w systemie oraz podawane są inne dane techniczne odcinka rury okrągłej. Ustalany jest poziom straty ciśnienia i poziom mocy akustycznej oraz tworzony jest rysunek schematyczny, a także struktura ilościowa odcinka rur okrągłych.

Takie podejście zapewnia naszym klientom korzystanie z solidnych danych technicznych wybranych odcinków rur okrągłych emco już w podstawowej fazie planowania projektu budowlanego.

Wiarygodne oświadczenia dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu projektowemu

Nowy system okrągłych rur emco

Wiarygodne oświadczenia dzięki innowacyjnemu oprogramowaniu projektowemu

Wyloty z rur okrągłych są zawsze wbudowane w system rur okrągłych jako część całego systemu różnych komponentów przepływu powietrza. Dzięki szerokiej ofercie komponentów, które można zastosować w takim systemie rur okrągłych (kolanka, złączki łukowe, odgałęzienia itp.), oraz znacznej różnorodności wylotów rur okrągłych w zakresie średnicy znamionowej, liczby i długości szczelin, kompensacja hydrauliczna systemu rur okrągłych jest zadaniem bardzo złożonym i wymaga solidnej wiedzy specjalistycznej.

Ponadto ze względów estetycznych często występuje zapotrzebowanie na niezmienną średnicę rur oraz równą liczbę szczelin w całym systemie rur okrągłych. Dlatego kompensacji hydraulicznej systemu nie można przeprowadzić za pomocą złączek redukcyjnych czy zróżnicowanej liczby szczelin w wylotach rur. W takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie określonych oporników nienastawnych w systemie rur okrągłych, co zapewni możliwość modyfikowania warunków ciśnieniowych danego odcinka rur bez zakłócania jego jednolitego wyglądu.

Odcinek rur okrągłych jako element aranżacji

Systemy rur okrągłych nadają się doskonale do zastosowania w widocznych miejscach, kiedy ze względów estetycznych nie można użyć kanałów prostokątnych. Istotną cechą systemów rur okrągłych jest jednolity wygląd dzięki zastosowaniu równej średnicy rur oraz równej liczby szczelin przy wylotach z rur okrągłych. Aby nie zakłócać tej jednolitej harmonii wizualnej systemów rur okrągłych niezbędne regulatory strumienia objętości i tłumiki często montowane są poza widocznym obszarem, a nawet poza wentylowanym pomieszczeniem. Często jednak ze względów architektonicznych nie ma miejsca na oddzielenie tych komponentów od odcinka rur okrągłych.

Z myślą jednak o zachowaniu jednolitego wyglądu odcinka rur okrągłych emco oferuje specjalne regulatory strumienia objętości i tłumiki, których średnica została dostosowana do średnicy systemów rur okrągłych i które można płynnie zintegrować z estetyką odcinka rur. Oczywiście emco udostępnia swoim klientom odcinki rur okrągłych już na etapie projektowania, dzięki czemu spełnione zostają zgodnie z życzeniem klienta wszystkie warunki względem komfortu, czyli strumień objętości wylotowej oraz poziom mocy akustycznej.

RRA-V

Jeśli do ogrzewania, jak i chłodzenia z większych wysokości ma posłużyć jeden system rur okrągłych, można użyć regulowanych za pomocą silnika elektrycznego wylotów rur okrągłych typu RRA-V. Wyloty są wyposażone w regulowany za pomocą silnika elektrycznego suwak szczelinowy, który w zależności od funkcji chłodzenia lub ogrzewania otwiera lub zamyka odpowiednio ustawione wstępnie wałki mimośrodowe. Dzięki temu można uzyskać dwa domyślne kształty strumienia, które są wstępnie dostosowane do sytuacji pomieszczenia oraz obciążeń termicznych. Aby całkowicie obejść ręczną ingerencję przy przestawianiu z trybu ogrzewania na tryb chłodzenia i odwrotnie, ciąg systemowy złożony z wylotów typu RRA-V regulowanych za pomocą silnika elektrycznego można rozszerzyć o regulację różnicy temperatur emcoMFR (TDR).

Regulacja różnicy temperatur emcoMFR-TDR służy do wysterowania przepustów powietrza regulowanych za pomocą silnika elektrycznego w zależności od różnicy temperatur między powietrzem dolotowym a powietrzem pomieszczenia. Regulator pracuje samoczynnie i nie wymaga monitorowania. Poprzez stałą kontrolę temperatury powietrza dolotowego i powietrza pomieszczenia wałki mimośrodowe wylotów rur okrągłych są automatycznie otwierane lub zamykane odpowiednio do trybu ogrzewania lub chłodzenia. emcoMFR-TDR posiada standardowo dwie krzywe wartości zadanych, które są programowane fabrycznie odpowiednio do wysterowywanego przepustu powietrza, typu silnika oraz założeń projektowych. Zasadniczo do emcoMFR-TDR można podłączyć maksymalnie 10 serwomotorów (0-10 V DC) w układzie równoległym do każdego wyjścia. Za pomocą jednego emcoMFR-TDR można więc jednocześnie automatycznie regulować do 10 wylotów RRA-V.